Nakon 6 godina rada u marketingu Hrvatskog telekoma, vodeći projekte razvoja inovativnih proizvoda i usluga za poslovne i rezidencijalne korisnike, Emil Flatz se odlučuje za svjež početak u području novih medija unutar obiteljske tvrtke Aerocom. Kroz izuzetno poticajno okruženje u najproduktivnijem ciklusu inovacije Hrvatskog Telekoma stekao je brojna znanja i vještine iz područja marketinga, organizacije i IT-a. Na novi početak se odlučio zbog stare ljubavi prema dizajnu i nezaobilazne potrebe za stvaranjem.

Marketing web i mob aplikacija
Osmišljavanje i produkcija sadržaja
Arhitektura informacija
Dizajn web i mob aplikacija
Razvoj grafičkog sučelja
Razvoj Flash aplikacija
Razvoj i održavanje Drupal CMS-a
Search engine optimization (SEO)

emil@jedannula.hr
098 302 567
Aerocom d.o.o.
Trg Vladka Mačeka 5
10 000 Zagreb
OIB: 19831759446